Funded by Fundamental Rights and Citizenship, European Commission

Romania

PEER Project in Romania on Transilvania Policroma TV Show, Romania Televison, August 1st 2016                                    Alexandru Veres and Sergiu-Lucian Raiu  on the Transilvania la ZI TV show, Romania Televison, October 12th 2016

 

Tema participării adolescenţilor la activităţi sociale şi la luarea de decizii este o temă importantă în respectarea convenţiei pentru drepturile copilului. Prin proiectul nostru PEER (Participation, Experiences and Empowerment for Roma Youth) tradus Experienţele de Participare şi Capacitarea Copiilor Romi, finanţat de FRA (Fundamental Rights JUST/2013/FRAC/AG/6230) lucrăm cu o metodologie acceptată de un consorţiu de 12 parteneri europeni, cu adolescenţi romi din 9 ţări. Elevii selectaţi vor primi vouchere care să le stimuleze participarea la activităţi şi vor avea posibilitatea să interacţioneze cu ajutorul mijloacelor digitale (Facebook, Twitter) cu alţi adolescenţi din România, precum şi din ţările partenere. Iniţiativele lor, odată acceptate, vor fi sprijinite prin resursele proiectului.

Proiectul are mai multe linii de dezvoltare, fiecare dintre aceasta cuprinzând obiective specifice

Crearea de competenţe

 1. Schimbul de cunoştinţe între tinerii rromi şi mediul academic, pentru dezvoltarea unor resurse comune.
 2. Depăşirea barierelor instituţionale care afectează negativ implicarea tinerilor de etnie rromă.
 3. Creşterea capacităţii instituţionale şi a motivaţiei de a veni în întâmpinarea dorinţelor şi nevoilor tinerilor de etnie rromă.
 4. Încurajarea comportamentelor şi activităţilor care vor facilita participarea tinerilor de etnie rromă.

Auto-reflecţia şi problematizarea în perspectiva facilitării evaluării comune

 1. Sprijinirea tinerilor de etnie rromă în demersul de a reflecta şi a participa la identificarea problemelor de zi cu zi pe care ar dori să le abordeze.
 2. Evidenţierea succeselor în participarea tinerilor rromi, a suportul în vederea activităţilor care să le ofere independenţă în societate, precum şi a modalităţilor de depăşire a barierelor identificate în momentul problematizării.
 3. Oferirea de resurse pe baza cărora tinerii rromi să-şi dezvolte şi implementeze propriile planuri
 4. Obţinerea de finanţare şi implicare în vederea implementării de politici şi activităţi noi, atât la nivel local cât şi naţional sau european.

Diseminarea informaţiei

 1. Facilitarea circulării informaţiei între tinerii participanţi la proiect dar şi a discuţiilor dintre ei
 2. Facilitarea schimbului de informaţii dintre între membrii echipelor de lucru ale proiectului
 3. Interacţiunea online cu alţi membri ai comunităţii rome
 4. Facilitarea conştientizării actualelor dificultăţi şi identificarea strategiilor necesare pentru a le depăşi

Iniţiativă, învăţare şi schimbare

 1. Facilitarea procesului prin care tinerii de etnie rromă îşi dezvoltă dorinţa de schimbare, precum şi a evidenţierea resurselor ce fac posibilă realizarea acestei schimbări.
 2. Îmbunătăţirea serviciilor şi politicilor ce afectează tinerii rromi, atât cele de la nivel naţional cât şi cele de la nivel internaţional.
 3. Conştientizarea barierelor care influenţează devzoltarea tinerilor de etnie rromă, dar şi identificarea unor strategii prin care aceste dificultăţi să fie depăşite.
 • ​​​Contact  
 • Address: Social Work Department, Faculty of Sociology and Social Work, “Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, 128 21 Dec. 1989 Blvd., 400604 Cluj-Napoca
 • Phone: (+40)-264-42.46.74, (+40)-264-41.99.58 
 • E-mail: veronica.somesan@yahoo.com

Parteneri:

 1. Asociatia Umanitara "Impreuna pentru ei" Baia Mare
 2. CICOP Timisoara - Centrul de cercetare a interactiunii copil-parinte
 3. Directia de asistenta Sociala si Medicala din cadrul Primariei Cluj-Napoca
 4. Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Cluj-Napoca   

Colaboratori: 

1. Autoritatea Naţională pentru Drepturile Copilului şi Adopţie http://www.copii.ro/

2. Fundaţia Ruhama http://www.ruhama.ro/ro/

3. Asociaţia Music Camp International http://musiccampinternational.org/ prin Programul PLUS https://www.facebook.com/PLUS-1480476748949460/?fref=ts

4. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (ADIZMC), proiectul Pata-Cluj http://patacluj.ro/

5. Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România https://www.facebook.com/iuonas.norbert?fref=ts

6. Unicef România prin Centrul de Resurse pentru Adolescenţi Cluj-Napoca https://www.facebook.com/CRACluj/?fref=ts 

7. Salvaţi Copiii prin Forumul Tinerilor din România https://www.facebook.com/forumultinerilor/?fref=ts

8. Organizaţia creştin-umanitară World Vision România http://www.worldvision.ro/